Ansvarsfraskrivelse

Mana Minds SIA, gir herved heretter deg tilgang til www.livekort.noh («Nettsiden») og inviterer deg til å kjøpe fra tilbudet.

Mana Minds SIA forbeholder dermed retten til enhver tid å endre innholdet eller fjerne deler uten å måtte gjøre det med forvarsel til deg.

Begrenset Ansvar

Mana Minds SIA gjør sitt ytterste for å oppdatere innholdet på nettsiden så ofte som mulig og/eller supplement. Til tross for denne oppmerksomhet og omsorg så er det mulig at innholdet kan være ufullstendig og/eller feil.

De tilbudte materialene på Nettsiden er uten noen garanti eller krav til korrekthet. Disse materialene kan være offer for endringer til hvilken som helst tid, uten forvarsel Mana Minds SIA.

Spesifikt for priser og annen informasjon om produkter på nettsiden som er tilsynelatende offer for programmerings- eller skrivefeil. Du kan på grunnlag av slike feil ikke hevde noen avtale med Mana Minds SIA. Nettsiden inneholder lenker til tredjeparts nettsider eller tjenester som Mana Minds SIA aldri påtar seg ansvar for.

Opphavsrett

Alle immaterielle rettigheter vedrørende disse materialene ligger hos Mana Minds SIA.

Å kopiere, distribuere eller noen annen bruk av disse materialene er ikke tillat uten skriftlig tillatelse fra Mana Minds SIA, med mindre og bare i den grad gitt i forskrift av ufravikelig lov (slik som retten til å sitere), med mindre annet er indikert i spesifikke materialer.

Annet

Denne ansvarsfraskrivelsen kan endres fra tid til annen. Denne ansvarsfraskrivelsen er generert gjennom ICTRecht Disclaimer generatoren (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/)